Støtteforening

Støtteforening

Hjælp vi har brug for medlemmer. Støtteforeningen er ved at lide medlemsdøden, så hvem kan blive medlem? Det kan alle både forældre bedsteforældre onkler, tanter, hunde & katte klubmedlemmer og ikke klubmedlemmer.

Hvad indebærer det at være medlem af støtteforeningen:

1. Du betaler kun 100,-kr. en gang om året.
2. Hvis du har lyst til at hjælpe ved div. arrangementer vil vi meget gerne se dig.
3. Det indebærer ikke mere arbejde end du selv lyster.
4. Du deltager i generalforsamling en gang om året.
5. Hvis du vil lave lidt bestyrelses arbejde (et absolut minimum) er du mere end velkommen.

Hvad går de 100,- kr. til?

De tilfalder klubben, som bruger dem som et tilskud til de aktiviteter klubben deltager i f.eks.:

1. Kørselspenge til de forældre som kører til stævner og bropenge til Sjælland.
2. Træningslejer, hvor vi kan deltage til en billigere pris end de øvrige klubber pga. tilskud fra støtteforeningen.
3. Weekendture.
4. Udlandsture.
5. Og hvad der ellers må være af økonomiske udgifter i klubben, som vi kan give tilskud til.

Bestyrelsesarbejdet i støtteforeningen er begrænset til et minimum, men er af største vigtighed, da denne i samarbejde med klubbens hovedbestyrelse står for planlægning af diverse aktiviteter i klubben.

Skulle man få lyst til at melde sig ind i støtteforeningen kan Girokort fås ved henvendelse i klubbens kiosk eller hos trænerne.