Klubkontingentet udgør pr. periode

Der opkræves klubkontingent 2 gange årligt, henholdsvis i januar og august måned.

Medlemmer under 9 år

250kr.
  • klubkontingent 2 gange årligt
  • skal der betales en licensafgift

Medlemmer
9 – 18 år

400kr.
  • klubkontingent 2 gange årligt
  • skal der betales en licensafgift

Medlemmer 19-99 år

500kr.
  • klubkontingent 2 gange årligt
  • skal der betales en licensafgift

Passive medlemmer

75kr.
  • klubkontingent 2 gange årligt
  • skal der betales en licensafgift

Judo

indtil 7 år - 100kr.

7 - 16 år - 200kr.

over 16 år - 300kr.

Er du klar til at starte

Kontingent samt licensafgift kan indbetales på konto nummer som bliver tilsendt ved indmeldelse.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til.

E-mail: brian@tomoe.dk